http://kaireyah.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลกุรอ่าน

 วีดีโอ

 อิสลามใหม่

 ข่าวสารอิสลาม

 กุรอ่านแปลไทย

 ดุอาพื้นฐาน

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
บทความศาสนา
ฟังอัลกุรอ่าน
สนใจอิสลาม
ตัฟซีรกุรอาน
เว็บบอร์ด
เทปเรียนวันอาทิตย์
ตัฟซีรอัลกุรอ่าน
ดารุลมาอาเรฟ
รวมรูปภาพ
สมัครสมาชิก
สั่งซื้อสินค้า
ฆัยรียะฮ์เทรเวล
ดาวโหลดโปรแกรม
thai-school

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

สินค้า

 เบเกอรี่ฆัยรีย๊ะ
 น้ำดื่มฆัยรีย๊ะฮ์

บทดุอา

รับฟังรายการ

อัลฮาดิษ

หนังสือน่าอ่าน

บทความศาสนา

ทีวีมุสลิม

นำโค๊ดไปติดเว็บ

ร่วมพูดคุย

สถิติ

เปิดเว็บ13/02/2008
อัพเดท09/09/2018
ผู้เข้าชม347,434
เปิดเพจ444,484
สินค้าทั้งหมด6
iGetWeb.com
AdsOne.com

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด

(อ่าน 3056/ ตอบ 0)

อิบนูเอาฟ


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด 

                                      -------------------

                สหกรณ์อิบนูเอาฟ  จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด จำนวน  7 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

  

1. ชื่อตำแหน่งงาน:

        1.1 เจ้าหน้าที่สินเชื่อสาขาละงู                                                      1 อัตรา

        1.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อสาขาควนกาหลง                                           1 อัตรา

        1.3 เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (ฝาก-ถอน-ผ่อนชำระ) สาขาควนกาหลง                2 อัตรา

        1.4 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินสาขาสำนักงานใหญ่ ฉลุง                                2 อัตรา

        1.5 นักการภารโรงสาขาควนกาหลง                                             1 อัตรา

2. สถานที่ปฏิบัติงาน:

        2.1 ตำแหน่งที่ 1.1 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาละงู

        2.2 ตำแหน่งที่ 1.2 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง

        2.3 ตำแหน่งที่ 1.3 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการสมาชิกสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง

        2.4 ตำแหน่งที่ 1.4 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ฉลุง

        2.5 ตำแหน่งที่ 1.5 ปฏิบัติงานที่สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง

3. จำนวนอัตรา: 7 อัตรา

4. คุณสมบัติผู้สมัคร:

4.1 เพศชาย

4.2 นับถือศาสนาอิสลาม

4.3 อายุ 20 - 40 ปี

4.4 วุฒิการศึกษา

4.4.1 ตำแหน่งที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องศึกษารายวิชาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่ารายวิชาละ 3 หน่วยกิต)

4.4.2 ตำแหน่งที่ 1.4 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา (สามารถพูดมาลายูได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.4.3 ตำแหน่งที่ 1.5 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

4.5 ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร

4.6 ตำแหน่งที่ 1.4 ต้องสามารถขับรถยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถยนต์

5. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

5.1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554            ประกาศรับสมัคร

5.2 วันที่ 15 ธันวาคม 2554                 หมดเขตรับสมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบข้อเขียน

5.3 วันที่ 17 ธันวาคม 2554                สอบข้อเขียน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์

5.4 วันที่ 18 ธันวาคม 2554                สอบสัมภาษณ์

5.5 วันที่ 21 ธันวาคม 2554                ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

5.6 วันที่ 22 ธันวาคม 2554                รายงานตัว/ปฐมนิเทศ

5.7 วันที่ 25 ธันวาคม 2554                 เริ่มทำงาน

6. วิธีการสมัคร:      

6.1 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารกิจการสหกรณ์

               สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ฉลุง ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี

        6.2 หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail: ibnuauf.coop@gmail.com

        6.3 กรณีสมัครด้วยตนเองสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกิจการสหกรณ์

        6.4 กรณีสมัครผ่าน E-mail สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

                http://www.4shared.com/document/Lz-0pW57/ibnuauf_cooperative_applicatio.html

7.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

7.1 รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

จำนวน 2 รูป

7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   1   ฉบับ

7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1   ฉบับ

7.4 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ

7.5 สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) (ภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ

7.6 สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ

7.7 ใบรับรองแพทย์ (รับเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

7.8 สำเนาใบผ่านงาน และ/หรือวุฒิบัตร/เกียรติบัตรการฝึกอบรม/สัมมนา และ/หรือใบผ่านการร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

7.9 ใบขับขี่รถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งที่ 1.4)

8. สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่:       สำนักบริหารกิจการสหกรณ์

                                             สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ฉลุง

                                             373 หมู่ 2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

                                        โทร : 0 7479 9003 ต่อ 20, E-mail: ibnuauf.coop@gmail.com

9. หมายเหตุ: - ทางสหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ในการ ไม่ รับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวุฒิที่รับสมัคร

                - ทางสหกรณ์จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น

  

                                  ประกาศ   ณ   วันที่    21 พฤศจิกายน 2554

                                                    ลงชื่อ

                                                                                (นายรสลัน   นาปาเลน)

                                                              รักษาการผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิบนูเอาฟ  จำกัด


  


Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 Muslimthai

 คณะกรรมการกลางอิสลาม

วิทยุเสียงอิสลาม

 บรรยายธรรมอิสลาม

 อิสลามอินไทยแลนด์

อนาชีด

view